Störning på mailtjänsten

Just nu kan det ta tid att skicka e-post. Tekniker jobbar med problemet.