Störning på mailtjänsten

Vi har störning på mailtjäsnten. Tekniker jobbar med problemet.

 

Uppdatering 16:20

Vi upplever just nu intermittenta störningar på e-posttjänsten. Tekniker arbetar med att lösa problemet. Felet yttrar sig genom långa svarstider periodvis.