Störning på mailtjänsten

Vi har störning på mailtjänsten och den kan upplevas gå väldigt långsamt eller inte alls.

Felelet uppkom i natt, och vi har högsta beredskap på att få igång alla tjänster igen.

Tekniker jobbar med problemet.Problemet ska nu vara löst, vi övervakar detta under dagen.