Störning på databas

Vi har förnärvarande en störning på en databasserver.

Tekniker jobbar med problemet.