Nätverksstörning

Vi har förnärvarande en driftstörning på nätverket. Tekniker jobbar med problemet.