NĂ€tverksarbete

2019-06-26 05:15-07:45

Ett större nätverksarbete kommer att genomföras 2019-06-26. Arbetet påverkar såväl webbservrar som andra tjänster, inklusive alla mailtjänster.

Det är möjligt att tjänsterna är oåtkomliga under hela den angivna tidsperioden, men de kan också vara otillgängliga en kortare stund under perioden.

Arbetet genomförs för att utöka kapaciteten och höja tillgängligheten.