Fortsatt nÀtverksarbete

Fortsättning på det större nätverksarbetet som gjordes tidigare idag, kommer att fortsätta 2019-06-27 från klockan 05:15 till 07:45. Arbetet påverkar såväl webbservrar som andra tjänster, inklusive alla mailtjänster.

Det är möjligt att tjänsterna är oåtkomliga under hela den angivna tidsperioden, men de kan också vara otillgängliga en kortare stund under perioden.

 

Arbetet genomförs för att utöka kapaciteten och höja tillgängligheten.