Ett kortare stopp på mailservern

Vår mailserver kommer att gå ner ca 10 minuter kl 12:00 idag.