Driftstörning - webbservrar

Felsökning pågår sedan en driftstörning orsakat att vissa hemsidor inte fungerar normalt eller i vissa fall inte alls.